Ana Sayfa Genel kullanım ve paylaşım koşulları

Genel kullanım ve paylaşım koşulları
Güncelleme: 18/04/2014 11:14

www.myzen.tv sitesine (ileride "site" olarak geçecektir) katılım ve sitenin kullanımı , her ne şekilde olursa olsun, katılım ve kullanıma ilişkin genel koşulların ve genel abonelik koşullarının açık ve koşulsuz olarak kabul edildiği anlamına gelir.

Kullanım ve iştirak izni yalnızca yetişkinlere mahsustur.

Kullanım ile, siteye erişim anlaşılmalıdır.

İştirak ise, siteye kayıt ve/veya abone olmak ve/veya katılımlarda bulunmaktır.

Madde 1: Erişim

Siteye haftanın her günü ve günün her saatinde, Cofites Şirketi'nin (myZen TV / myZen.tv) ve/veya adres sağlayıcının kontrolü dışında bulunan durumlar, mücbir sebepler, olası arızalar veya düzgün işleyişin sağlanması için gerekli olan bakım müdahaleleri dışındaki zamanlarda erişim sağlanabilir.

Cofites Şirketi (myZen TV / myZen.tv), siteye kaliteli erişim ve çevrimiçi yayınlanan verilerin güvenliğinin, hızlılığının sağlanması için, sahip olduğu tüm imkanlarını kullanmayı taahhüt eder.

İnternet, teknik performansları ve bilhassa bilgi aktarımı ve yüklenmesine ilişkin cevap süreleri hakkında bilgi sahibi olduğunuzu beyan eder, bilgisayarınızın düzgün işleyişinden sorumlu olduğunuzu kabul edersiniz.

Geliştirmeye yönelik bir düzenlemenin, teknik bir engelin veya yeni hukuki bir durumun sitenin yasallığını, uygunluğunu vb. tartışmaya açık duruma getirmesi halinde, Cofites Şirketi'nin (myZen TV / myZen.tv) önceden vermeksizin sitenin adaptasyonunu sağlama veya hizmeti durdurma kararı alabilir; bu durumdan dolayı kendisinden tazmin talebinde bulunulamaz.

Cofites Şirketi'nin (myZen TV / myZen.tv) gerekli imkanları sunmakla yükümlüdür; sonuçlardan sorumlu tutulamaz.

Madde 2: Sorumluluk

Site, özellikle huzur ve rahatlama temasına yönelik bir aktüalite sitesidir ve yalnızca bilgilendirme amacı taşır. Sitenin kullanımı, Cofites Şirketi (myZen TV / myZen.tv) açısından herhangi bir hukuki sorumluluğu, sözleşmeye dayalı bir anlaşmayı beraberinde getirmez.

Bir endeksleme hatası, yanlışlık, çevrim içi yayına geçişte gecikme, bütünlük veya diğer yetersizlikler nedeniyle meydana gelebilecek müşteri kaybı, ticari zarar, pazar kaybı gibi doğrudan veya dolaylı herhangi bir zarardan dolayı Cofites Şirketi'nin (myZen TV / myZen.tv) sorumlu tutulamayacağı açık bir şekilde belirtilmiştir.

Cofites Şirketi (myZen TV / myZen.tv) site veya sunucuların virüs veya diğer zararlı elemanlardan zarar görmeyeceği garantisini vermez; sitenin kullanımı kendi sorumluluğunuzdadır, bilgisayar sisteminizin maruz kalabileceği zararlardan yalnızca kendiniz sorumlusunuz.

Cofites Şirketi (myZen TV / myZen.tv), iletişim modunun İnternet ağını kullanması ve  bu ağ üzerinde dolaşım şekillerine bağlı olarak verilerin üçüncü şahısların ellerine geçebilecek olması nedeniyle güvenlik açısından taahhütte bulunmamaktadır. Ayrıca,  verilerinizi ve/veya yazılımlarınızı İnternet üzerinde dolaşan olası virüslere karşı korumak için gerekli olan önlemler almanız beklenmektedir. Netice olarak, Cofites Şirketi (myZen TV / myZen.tv) ste üzerinden kullanıma sunuşan araçlar ve/veya sunulan bilgilerin kullanımından doğabilecek durumlardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Aynı şekilde, Cofites Şirketi (myZen TV / myZen.tv) aşağıdaki durumlardan da sorumlu tutulamayacaktır:

- Cofites Şirketi'nin (myZen TV / myZen.tv) iradesi dışında hizmetlerinin kesintiye uğraması veya işleyiş zorluğu,
- Gelişim, bakım veya güncelleme için gerekli müdahaleler nedeniyle sitenin veya hizmetlerin belli bir süre kullanılamaması,
- Veri, mesaj veya belge aktarımı sırasında İnternet ağındaki sorunlar, işleyiş bozuklukları.

Ayrıca, Cofites Şirketi (myZen TV / myZen.tv), Medeni Kanun'un 1148. maddesi başta olmak üzere yürürlükte bulunan düzenlemelerle ve Fransız mahkemelerinin içtihatları ile belirlenen durumlar veya mücbir sebepler halinde sorumlu tutulamayacaktır. Mücbir sebep deyişi ile, grev, kodlama ve yayın sunucusunun teknik bakımı, doğal afetler, yıldırım çarpması sonucunda meydana gelen hasarlar, elektrik kesintileri, savaş, ayaklanma, kötü hava koşulları, iletişim ağlarının veya şebekesinin hasar görmesi, IP ağlarının aşırı yüklenmesi, sosyal uyuşmazlıklar  anlaşılmalıdır.

Site, çalışma ortağı şirketlerin sitelerine yönlendiren bağlantılar veya çalışma ortağı şirketlerin kullanımlarına sunulan bilgiler içerir. Cofites Şirketi (myZen TV / myZen.tv), çalışma ortağı şirketler tarafından iletilen bilgiler, fikirler ve tavsiyeler nedeniyle sorumlu tutulamaz. Bu bilgilerin kullanımı sizin kendi sorumluluğunuzdadır.

Madde 3: Tutum

Siteyi kullanarak veya siteye iştirak ederek, aşağıdaki davranışlarda bulunmamayı taahhüt etmiş sayılırsınız:

- Herhangi bir tüzel veya gerçek kişinin kimliğine bürünmemek,
- Siteye, sunuculara veya siteye bağlı ağlara engel olmak veya işleyişlerini bozmak, bu siteye bağlı ağları konu alan prosedürlere, politikalara veya düzenlemelere, koşulara karşı gelmek, siteyi korsanlamak veya uyarlamak, bir siteyi bu sitenin parçası olduğunu düşündürecek şekilde değiştirmek,
- Sitenin bir kullanıcısı veya siteye iştirak eden birine ait kişisel bilgileri toplamak veya toplamaya çalışmak, bu bilgileri saklamak,
- Herhangi bir şekilde sitenin bir kullanıcısını veya çalışanını veya siteye iştirak eden birini rahatsız edici tutumlar sergilemek,
- Çalıntı veya hile, iyi niyetin kötüye kullanılması ile elde edilmiş veya bir suç unsuru teşkil eden bir malın satışı, aktarımı, devri veya takası teklifinde bulunmak,
- İlgili yerel, ulusal veya uluslararası yasaları, bilhassa yasa tarafından zorunlu kılınan düzenlemeleri isteyerek veya istemeyerek ihlal etmek.

İştirak ederek, doğru, açık ve tam bilgi verdiğinizi, bilgilerin doğruluklarının devamlılığı için gerekli güncellemeleri yapacağınızı kabul etmiş olursunuz.

Bir e-posta ve parola ikilisi ile oluşturulan kullanıcı bilgilerinin kullanımı, sizin sorumluluğunuz altındadır. Parolanızın, e-posta adresinizin, hesabınıza ait bilgilerin ve hesabınız üzerinden gerçekleştirilen tüm eylemlemlerin gizliliğinin korunmasından kendiniz sorumlusunuz. Hesabınızın izniniz dışında kullanıldığından şüphelenmeniz veya güvenliğinizin ihlal edildiğini hissetmeniz durumunda, bilhassa e-posta adresinizin ve parolanızın veya bir başka kullanıcının e-posta adresinin veya parolasının ifşa edilmesi veya çalınması durumlarında, iadeli taahhütlü posta yoluyla derhal bizi bilgilendirmeniz gerekmektedir.

Siteye katılımınız özel değil, halka açıktır, bu nedenle Cofites Şirketinin (myZen TV / myZen.tv) gizliliğin korunmasına yönelik bir taahhüdü söz konusu değildir. Cofites Şirketinin (myZen TV / myZen.tv) pasif bir role sahip olduğunu ve katılımlarınızdan, içeriğinden veya sonuçlarından dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını biliyor ve kabul ediyor sayılırsınız.

Katılımlarınız üzerindeki hakların tamamına sahip olduğunuzu taahhüt edersiniz.

Katılımlar herhangi bir zamanda siteden kaldırılabilirler; Cofites Şirketi (myZen TV / myZen.tv) herhangi bir bildiri veya açıklamada bulunmak zorunda değildir.

Katılımda bulunmanız durumunda, katılımınız siteye yüklendiğinde IP adresiniz kaydedilir. Bu veriler arşiv amacıyla kullanılırlar, hukuk makamları dışında, izinsiz olarak paylaşılmayacaklardır.

Katılımlarınızın e-posta adresiniz kullanılarak veya kullanılmadan, kısmen veya tamamen, belirsiz bir süre için ücretsiz olarak veya ticari amaçla, herhangi bir teknoloji aracı üzerinden ve herhangi bir şekilde kullanımı, çoğaltılması, değiştirilmesi, uyarlanması, yayınlanması, dağıtılması, tercüme edilmesi haklarını Cofites Şirketine (myZen TV / myZen.tv) verirsiniz.

Doğrudan veya dolaylı olarak, aşağıda belirtilen özelliklerde katılımlarda bulunmanız yasaktır:

- Pedofil, ırkçı, yabancı düşmanlığı, ayrımcılık içeren
- İnsanlık onuruna saldırıda bulunan,
- Irkçılığa, şiddete, intihara, yasa dışı veya gayrimeşru maddelerin kullanımı, imalatı veya dağıtımına veya terör eylemlerine yönelik kışkırtmada, çağrıda bulunan,
- Suç veya cürüm işlemeye ve daha belirgin bir şekilde insanlığa karşı suç işlemeye yönelik kışkırtma ve çağrıda bulunan,
- Küfür, hakaret içeren, bir kişinin özel yaşamına, şerefe veya haklarına saldırıda bulunan,
- Marka hakları dahil olmak üzere, fikri mülkiyet haklarını ihlal eden,
- Ticari veya profesyonel anlamda, reklam, propaganda, din değiştirme çağrısı vb. içeriklere sahip olan.

Bu liste, tam liste değildir. Yürürlükte bulunan yasalara ve düzenlemelere uyulması zorunludur.

Madde 4: Askıya alma

Cofites Şirketi (myZen TV / myZen.tv), işbu kullanım ve iştirak koşullarından birine uyulmaması durumunda veya bir haksız kullanımdan doğabilecek aşırı kullanımlar nedeniyle siteye erişiminizi askıya alma veya hesabınızı ve bilgilerinizi silme hakkını saklı tutar.

Bu durumda, Cofites Şirketi (myZen TV / myZen.tv) size e-posta ile bildirimde bulunacaktır; herhangi bir zarar tazmini talebinde bulunamazsınız.

Madde 5: Fikri mülkiyet

Sitenin genel yapısı ve e-bülten de dahil olmak üzere site üzerinden yayınlanan içeriklerin tamamı (görseller, makaleler, fotoğraflar, çizimler, belirleyici işaretler, logolar, markalar, videolar, röportajlar, sesler, metiinler vb.), yazar hakları, ilgili haklar, marka hakları, görüntü hakkı başta olmak üzere fikri mülkiyete yönelik Fransız hukuku ve uluslararası hukuk tarafından koruma altındadır.

Sitenin kullanımına yalnızca, işletme eylemi hariç, kişisel inceleme açısından izin verilmektedir.

İşbu Kullanım ve İştirak Koşulları, abonelik hizmeti kapsamında olanlar da dahil, fikri mülkiyet haklarının devrini hiçbir şekilde beraberinde getirmez.

Metinler, bilgisayara indirilebilir belgeler, görüntülenebilir videolar, ikonlar ve fotoğraflar dahil olmak üzere, her türlü çoğaltma hakkı mahfuzdur.

Bu bağlamda, Cofites Şirketi'nin (myZen TV / myZen.tv) açık izni alınmaksızın, site içeriklerinin veya myZen TV yayınının tamamen veya kısmen kullanımı, çoğaltılması, değiştirilmesi veya uyarlanması kesinlikle yasaktır.

Site üzerinde mevcut mültimedya içeriklerin alınması ve/veya profesyonel veya kişisel olan başka İnternet sitelerine yönlendirilmeleri yasaktır. Sitenin içeriklerinin veya myZen TV yayınının herhangi bir parçasının önceden, açık izin alınmadan kullanımı sahtecilik suçunu teşkil eder, Cofites Şirketi  (myZen TV / myZen.tv) maruz kaldığı zararın telafisi için hukuk yoluna başvurabilir. Sitenin içeriklerinin veya myZen TV yayınının herhangi bir parçasının ücretsiz veya para karşılığında kamuya dağıtımı, haksız rekabet veya hazıra konuculuk suçlarını teşkil edebilir.

Madde 6: kisisel verileri , çerezler ("Cookies") , ve sosyal aglar

Veri isleme ve özgürlüklere iliskin 6 Ocak 1978 ve 78-17 ° yasa n altinda,internet sitesinde bu tür bilgilerin (toplama ve isleme sizinle ilgili kisisel bilgileri dava varsa olmustur numara 1619186 altinda CNIL bir kaydin ) bizim payimiz , sizin, veri erisimi ve düzeltilmesi itiraz etme hakkina sahiptir. Bu hakki kullanmak için, bu amaç için saglanan formunu kullanarak belirli bir istek yapmalisiniz.

-

Cihazinizin (bilgisayar, tablet, akilli telefon, vb...) Venavigasyon hakkinda site, bilgilerini ziyaret ederken, cihazinizda yüklü dosyalar "çerezleri " saklanir olabilir.

Biz faaliyetlerimizi ve teklifler gelistirmek için kullanabilirsiniz saglayicilari (reklam ajanslari, reklam yönetimi...) tarafindan tevdi edilen bu tanimlama için tasarlanmistir:

- Görüntülenebilir veya site myZen.tv disinda size gönderildiginireklam sunan ürünleri kisisellestirmek için sitemizde satin Belirlemek

- Bu saglayicilari ile kayit yaparken yetkili sizi göndermek için , myZen.tv e - posta ile sunmaktadir .

Bir çerez sadeceihraççi içinde bulunan bilgileri okumak ya da degistirmek için olasi oldugunu unutmayin. Sorun ve üçüncü sahislar tarafindan çerezlerinkullanimi , üçüncü sahislarin gizlilik korumapolitikalarina tabidir.

Biz erisim veya üçüncü parti çerezleri üzerinde kontrol yok yok. Ancak biz saglayicilari myZen.tv ihtiyaçlari için özelweb sitesi myZen.tv toplanan bilgi ve tedavi "Enformasyon ve Özgürlükler" hukuka uygun.

Diger kisilerle cihazinizinkullanimini paylasiyorsaniz, biz cihaziniz içinservisleri ve reklam baska bir yerine, bu cihazinizin kullanimina uygun kesinlikle temin edemez Bu terminalin kullanim.

Çerezlerin ilgili isteklerinizi ifade ve düzenlemek için herhangi bir zamanda seçebilirsiniz . Çesitli seçenekler çerezleri yönetmek için kullanilabilir. Sizi herhangi bir ayar olasilikla Internet tarama ve Çerezlerkullanimini gerektiren bazi hizmetlere erisim sizin kosullari degisecek . Sen ifade ve asagida açiklananyollarla , kurabiye ilgili isteklerinizi her zaman degistirebilirsiniz:

- Tarayiciniz tarafindan size sunulan Seçimleri: çerezleri cihazinizda veyatersine saklanan böylece tarayicinizi yapilandirabilirsiniz, onlar da sistematik veyaihraççi tarafindan, reddedilen. Çerezlerikabul veya ret derhal sunulacak böylece çerez cihazda depolanan olmasi muhtemeldir önce de, tarayicinizi ayarlayabilirsiniz. Herkonfigürasyon farkli tarayici. Bu tanimlama bilgileri hakkinda isteklerinizi degistirmek için nasil bildirecegiz tarayicinizinyardim menüsü, tarif edilmektedir.

- Sizin seçimler arasi platformlarda dogrultusunda yapilan: Egersitede Youronlinechoices baglanabilirsiniz (http://www.youronlinechoices.com/fr/) ,Avrupa Birligi edaa içinde gruplandirilmis profesyonel dijital reklam tarafindan önerilen Interactive Advertising Bureau Fransa'da Fransa'da yönetilen (Avrupa Dijital Reklam Alliance) ve . Bu Avrupa platformuinternette profesyonel reklam yüzlerce tarafindan paylasilan ve merkezi bir arayüz navigasyon cihazi için reklam terzi kullanilan çerezlerin reddi veya kabulü ifade saglar oldugunu. http://www.youronlinechoices.com/fr/controler-ses-cookies/. Bu yordam ziyaretweb sitelerinde reklamlaringörüntülenmesini önlemek unutmayin. Bu reklam çikarlarina uyumteknolojileri engeller.

- © "Adobe Flash Player" ™ "Adobe Flash Player" Cookies "Flas" ™bilgisayar dili "Flash" kullanarak dinamik içerikhizli gelisimini saglayan bir bilgisayar uygulamasidir. Flas (ve benzeri uygulamalar) kurabiye benzer bir teknoloji ile ayarlari, tercihleri ??ve bu içeriklerin kullanimini saklar. Ancak, "Adobe Flash Player" ™ tarayiciniz tarafindan saglanan farkli bir arayüz üzerinden bu bilgileri ve seçiminizi isler. Terminaldili ile gelistirilen Flash içerigini görüntülemek için muhtemelen sürece, biz yönetim araçlari Adobe'un web sitesinden dogrudan çerezleri Flas erismek için sizi davet ediyoruz: http://www.adobe.com /tr/. ( Cookies sekmesi)

-

Sitemizkullanici baskalari ile veya bu diger insanlari tanimak sitemizin içerigi hakkinda kendi görüsünü sitemizden içerik paylasmak için izin üçüncü sahislar, bilgisayar uygulamalari kullanir. Bu durum özellikle, dügmeler "Share", "Like ", Facebook gibi sosyal aglar, Google+, Twitter, vs...

Kullanici böyle bir dügme içeren bir web sayfasini ziyaret ettiginde,tarayicisosyal agsunuculari ile dogrudan baglanti kurar.

- Sayfalarina baglanti tarama , uygulama dügmeleri onlarin hesabini görürkensosyal aga bagliysa.
- Bu tür "Begen" linkine tiklayarak gibi eklentileri ile etkilesime ,gelen bilgilersosyal ag iletilir ve kendi adina yayinlanan edilecektir.

Kullanicisosyal ag myZen.tv kendi hesabina araciligiyla toplananbilgileri baglar istemiyorsa, bu myZen.tv ziyaret etmeden öncesosyal ag ayrilmasi gerekmektedir . Biz onlar bu uygulama dügmeler araciligiyla toplayabilir reklam, navigasyon bilgileri de dahil olmak üzere, kullanimamacina haberdar olmak için bu sosyal aglaringizliligini korumak içinpolitikalar danismak için davet ediyoruz.

Madde 7: Bağlantılar

Siteye basit veya derin bağlantılar verilmesi için, önceden Cofites Şirketinin (myZen TV / myZen.tv) izni alınması gerekir.

Diğer sitelere yönlendirmede bulunan bağlantılardan dolayı Cofites Şirketi (myZen TV / myZen.tv) sorumlu tutulamaz; Cofites (myZen TV / myZen.tv)  bu sitelerin içerikleri üzerinde hiçbir kontrole sahip değildir.

Madde 8: Değişiklik

Genel kullanım ve iştirak koşullarına ilişkin değişikliklerin, değişikliğin gerçekleştirildiği günde halihazırda gerçekleştirilmiş olan kullanımlar veya iştirakler üzerinde herhangi bir etkisi olmayacağı açık bir şekilde belirtilir.

Cofites Şirketi (myZen TV / myZen.tv), işbu genel kullanım ve iştirak kurallarında herhangi bir zamanda ve herhangi bir beyanda bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Önemli değişiklikler yapılması durumunda (Fiyat tarifeleri vb.), site üzerindeki pop-up penceresi yardımıyla veya e-posta aracılığı ile, değişiklikten 30 gün öncesinden bilgilendirilirsiniz.

Değişikliklerin gerçekleştirilmesini takiben gerçekleştirilen kullanımlar ve iştirakler bu değişikliklerin kabul edildiği anlamına gelir. Kabul etmemeniz durumunda, siteyi artık kullanmamanız, hesabınızı kapatmanız gerekmektedir.

Madde 9: İlgili yasa

İşbu kullanım ve iştirak koşulları, Fransız hukukuna tabidir. İtiraz halinde, Roubaix-Tourcoing Ticaret Mahkemesi tek yetkilidir.

İşbu genel kullanım ve iştirak koşullarının hükümlerinden birinin herhangi bir nedenle yasaya uygunsuz, hükümsüz veya uygulanamaz olduğunun tespit edilmesi durumunda, söz konusu hüküm diğer hükümlerden bağımsız olarak değerlendirilmeye alınacak, kalan hükümlerin geçerliliği ve uygulanabilirlikleri durumdan etkilenmeyecektir.

Madde 10: Bilgilenme

İşbu genel kullanım ve iştirak koşullarının uygulanmasına yönelik görüşlerin, Cofites Şirketi'ne (myZen TV / myZen.tv) ulaştırılması için ilgili formun kullanılması gerekir.

Doğrudan erişim

Temalarına göre egzersizler
Türlerine göre egzersizler
Masajlar

Çalışma ortağı

Sejour Maroc banniere2

AFY Web Banner.jpg

Bağlan
Parolanızı mı unuttunuz?

PopIn

İnternet sitesinin kuruluşu, Ekim ayı başında Türkçe dilinde lansmanı öngörülen smartphone ve tablet uygulamaları (iOS, Android) şu anda gerçekleştiriliyor. Sabrınız ve güveniniz için teşekkür ederiz. Zen günler dileriz.